موسسه امیدهای فردا میزبان شهردار منطقه دو شیرازشد.

موسسه امیدهای فردا میزبان شهردار منطقه دو شیرازشد.

به گزارش کانون خبرایران,صبح امروزقاسم اکبری مهمان خیریه امیدهای فردا(حمایت ازخانواده های دارای افراد معلول)شد تا دیداری با خانوادهای افرادمعلول داشته باشد.

شهردارمنطقه دو شیرازعنوان کرد:وجود چنین خیریه هایی در این منطقه  تاثیربسزایی درکاهش آسیب های اجتماعی و خودکفایی خانواده های افرادمعلول دارد.

قاسم اکبری در ادامه اظهار کرد :برگزاری جلسات مشاوره بصورت مداوم و ایجاد انگیزه و تغییر نگرش به زندگی موجب تقویت روحیه در خانواده های دارای  فرد معلول میباشد و نقش این خیریه را در این گام مقدس تقدیر نمود.

وی افزود:سه خانه محله فعال در این منطقه آمادگی همکاری  لازم در زمینه های آموزشی و حرفه آموزی با افراد تحت حمایت این خیریه میباشند.

مدیرعامل خیریه امیدهای فردا نیزعنوان کرد:هدف اصلی این خیریه ایجاد زمینه کسب و کار و فروش دست آفریده های خانواده های تحت حمایت به صورت برگزاری غرفه هایی در سطح شهرمیباشد.

ناهید زیبایی نژاد در ادامه افزود : حمایت و مشارکت ارگان ها و سازمان های دولتی در پیشبرد اهداف سازمان های مردم نهاد نقش  مهمی خواهد داشت.

 

خبرنگار :زهرا جوکاران

 

 

 

 

 

انتشار خبرها در جوامع مجازی